Polityka prywatności i ochrona danych Osobowych

 1. W niniejszej polityce prywatności znajdują się szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest KOSS DEVELOPMENT SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdyni (81-352) przy ul. Antoniego Abrahama 2/18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000598754, NIP: 5871705835.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.
 • 2 Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
  2. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1, to przede wszystkim:
  o imię,
  o adres e-mail.
  3. Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika przetwarzane będą w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
  osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie

danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 5 należy kierować na adres email biuro@zielonepogorze.pl.

 • 3 Podstawowe Prawa Użytkownika
  1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych poprzez zwrócenie się z tym żądaniem emailem na
  adres biuro@zielonepogorze.pl najlepiej z adresu poczty elektronicznej, który został podany w toku rejestracji.
  2. Usunięcie danych Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku. Administrator strony
  www.jamel.pl zastrzega jednak możliwość zachowania danych Użytkownika oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, w szczególności w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a
  Spółką.
  § 4 Podstawowe obowiązki Administratora danych
  1. KOSS DEVELOPMENT SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA będąca administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej
  staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników.
  2. KOSS DEVELOPMENT SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA zapewnia aby dane osobowe były:
  o przetwarzane zgodnie z prawem,
  o zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,
  o niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby
  niezgodne z prawem,
  o adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
  o przechowywane jedynie w niezbędnym okresie tj. do
  osiągnięcia celu przetwarzania,
  o przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
  o przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób,
  których dotyczą.
  3. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.
  § 5 Mechanizm cookies, adres IP
  1. Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych “cookies” –
  tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa
  na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo

wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za
pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
o cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z
pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Użytkowników;
o cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym
komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania.
3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej
struktury i zawartości.
4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
o zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w
USA);
o prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej
lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu
internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
o popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii);
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
o przeglądarka Internet Explorer
o przeglądarka Mozilla Firefox
o przeglądarka Chrome

o przeglądarka Safari
o przeglądarka Opera
7. Administrator może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to
numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP
umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest
powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP
jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa
oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony
Internetowej.
8. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora,
zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
§6
1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail biuro@zielonepogorze.pl 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez
zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.zielonepogorze.pl

Menu